Odvetniška družba

Odvetniška družba : Blog > Odvetniška družba

Odvetniška družba Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o. ima sedež v Ljubljani in je ena izmed vodilnih pisarn na področju davčnega prava in civilno-gospodarskega prava. Ukvarja se z vsemi pravnimi področji, še posebej veliko znanj in izkušenj ima na področju davčnega prava, upravnega in ustavnega prava, gospodarskega prava, civilnega prava, delovnega, nepremičninskega ter potrošniškega prava.

Odvetniška družba Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o. nudi strankam pravne storitve na vseh pravnih področjih, ki so pomembna za poslovanje pravnih oseb, kot na primer: pravno svetovanje, zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljanje in pregledovanje listin ter pravnih mnenj, sodelovanje pri pogajanjih. Kot članica mednarodnega združenja Eureséau lahko zagotavlja strankam tudi ustrezno pravno pomoč in svetovanje v drugih državah preko odvetniških družb, s katerimi je povezana.

Stranke Odvetniške družbe Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o. so ugledne slovenske in tuje družbe, najbolj zahtevni posamezniki, pomembne javne institucije, globalne korporacije in zavarovalnice ter tuja veleposlaništva. Pisarno vodijo pri delu najvišji standardi odvetniškega poklica. Dela se loteva vestno, natančno, dosledno in profesionalno. Poleg poslovanja v slovenskem jeziku se za stranke redno posluje v angleškem in nemškem jeziku, prav tako v hrvaškem in srbskem jeziku.

Dober odvetnik je pravno podkovan, govori in razume jezik stranke. Prisluhne ji in ji postavlja pravilna vprašanja. Ustrezno svetuje in je voden k cilju. Pomembni so dolgotrajni odnosi s strankami, preko katerih se vzpostavi medsebojno zaupanje, kar je ključno za uspešno reševanje zadev. Trudimo se rešiti nastale pravne težave še preden pridejo do sodišča, tako da strankam prihranimo čas in denar ter ponudimo pravočasne ustrezne rešitve.

Optima legum interpres est consuetudo.

The best interpreter of laws is custom.